„Goliciunea“, dublu sens: goliciunea trupului neocrotit de haină; goliciunea care-l face pe om indecent.