Ies 22:25
Dacă-l împrumuţi cu bani pe fratele sărac de lângă tine, nu-l zori d şi nu-i pune camătă.
Ps 14
PSALMUL 14
Un psalm al lui David.
1Doamne, cine va locui în locaşul Tău
şi cine se va sălăşlui în muntele Tău cel sfânt? a
2Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate,
cel ce are adevărul în inima sa,
3cel ce cu limba lui n'a grăit vicleşuguri,
nici nu i-a făcut rău aproapelui său
şi ocară n'a rostit împotriva celor de lângă el.

4Dispreţuit e'n ochii săi cel ce face răul,
dar el îi slăveşte pe cei ce se tem de Domnul,
el, cel ce i se jură aproapelui său şi nu se dezice,
5el, cel ce nu şi-a dat argintul cu camătă
şi mită n'a primit împotriva celor nevinovaţi.
Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.