Prin transcrieri neglijente ale vechilor manuscrise, versetele 3b şi 4 au fost deplasate de la locul lor firesc, adică imediat după versetul 1. Cititorul e rugat să le trateze ca atare.