Ies 22:01
De va fura cineva un viţel sau o oaie şi le va înjunghia sau le va vinde, cinci viţei va plăti pentru un viţel şi patru oi pentru o oaie.
Pr 6
CAPITOLUL 6
Împotriva chezăşiei. Îndemn la muncă şi la viaţă curată.
1Fiule, de te vei pune chezaş pentru prietenul tău,
cu vrăjmaşul tău ai bătut palma; a
2căci buzele omului sunt cursă tare împotrivă-i
şi'n ea se prinde cu vorbele propriei sale guri.
3Fă, fiule, ceea ce-ţi poruncesc eu, şi te vei mântui
– că de dragul prietenului tău te vei da pe mâna celor răi –,
nu te lăsa, stârneşte-l şi pe prietenul pentru care te-ai pus chezaş;
4să nu dai somn ochilor tăi
şi nici genelor tale dormitare,
5ca să scapi ca o căprioară din cursă
şi ca o pasăre din laţ.
6Mergi la furnică, leneşule!
Sârguieşte văzându-i deprinderile
şi fii mai înţelept decât ea!
7Că aceea, fără să lucreze pământul,
fără să aibă pe cineva s'o îndemne
şi fără să fie sub oarecare stăpân,
8îşi pregăteşte vara hrană
şi belşug de strânsură la vremea secerişului.
Sau mergi la albină
şi vezi cât e de harnică
şi cât de curat îi este lucrul;
de ostenelile ei se folosesc, spre sănătate, regii şi oamenii simpli;
ea de către toţi e iubită şi lăudată;
cu toate că puterile-i sunt slabe,
ea stă în frunte prin aceea că a cinstit înţelepciunea.
9Până când, leneşule, vei sta culcat?
şi când te vei scula din somn?
10Puţin somn, puţină şedere, puţină dormitare,
puţin să stai cu mâinile în sân,
11şi ca un rău călător îţi va veni sărăcia
şi ca un bun alergător, lipsa.
12Dar dacă nu vei fi leneş,
atunci ca un izvor îţi va veni secerişul,
iar sărăcia ca un rău alergător va fugi de tine.
13Omul fără minte şi fără lege umblă în căi rele;
el face semne cu ochiul, bate din picior
şi învaţă ameninţând cu degetul;
14inimă îndărătnică, el în toată vremea meştereşte răul:
unul ca acela gâlceavă stârneşte prin cetate.
15De aceea, năprasnic îi va veni pieirea,
fără de veste va fi tăiat şi sfărâmat de istov.
16Că el se bucură de tot ceea ce Domnul urăşte
şi de aceea va fi sfărâmat, pentru necurăţia sufletului: b
17Ochiul semeţului, limba nedreaptă,
mâinile ce varsă sânge nevinovat,
18inima ce meştereşte gânduri rele,
picioarele grabnice în a face răul,
19mărturia strâmbă care aţâţă minciuna
şi scornitorul de certuri între fraţi.
20Fiule, păzeşte legile tatălui tău
şi nu lepăda rânduielile maicii tale;
21ţine-le pururea lipite de sufletul tău
şi'n jurul grumazului tău înfăşurate;
22când umbli, călăuză să-ţi fie;
când dormi, să te păzească,
iar când te scoli, să stea de vorbă cu tine.
23Că porunca legii este sfeşnic şi lumină
şi drum în viaţă şi mustrare şi învăţătură,
24ca să te păzească de femeia cu bărbat
şi de pâra limbii străine.
25Să nu te biruiască pofta de frumuseţe,
nici nu te lăsa vânat de înşişi ochii tăi
şi nici nu te lăsa înşelat de genele ei;
26că preţul desfrânatei este cât al unei pâini,
dar femeia vânează sufletele cinstite ale bărbaţilor. c
27Oare va ascunde cineva foc în sân fără să-şi ardă hainele?
28Oare va călca cineva pe jăratic fără să-şi ardă picioarele?
29Aşa-i cu cel ce intră la femeie cu bărbat:
tot cel ce se atinge de ea nu va fi fără vină.
30Nu-i de mirare când cineva e prins furând,
că el fură ca să sature un stomac flămând;
31şi dacă-i prins, de şapte ori va plăti
şi cu toate averile lui se va răscumpăra;
32dar desfrânatul e lipsit de minte,
pricină pentru care-şi agoniseşte pieirea sufletului;
33chinuri şi ocară suferă
şi batjocura lui în veac nu se va şterge.
34Căci gelozia aprinde mânia bărbatului ei
şi milă nu-i va fi în ziua răzbunării;
nici o răscumpărare nu-i va stinge duşmănia,
nici mulţime de daruri va fi să-l îmblânzească.