Se instituie dreptul de azil. Locul de refugiu avea, de obicei, un sanctuar.