„Cea dintâi poruncă urmată de făgăduinţă“ (Ef 6, 2).