În concordanţă şi cu Textul Ebraic: frază întreruptă, rămasă neisprăvită; autorul s'a grăbit să introducă marele şi importantul capitol al Decalogului. În fapt, primul verset al capitolului următor e continuarea versetului 19 al capitolului de faţă.