Sensul exact al verbului katanoéo: „a vedea (a contempla) spre a înţelege“; „a privi spre a-ţi câştiga pricepere“; „a înţelege“. Folosit în Fc 3, 6 în legătură cu pomul cunoştinţei binelui şi răului. În textul de faţă: nu numai că ochii omului nu pot suporta slava lui Dumnezeu, dar nici vederea lui lăuntrică, de creatură, nu poate accede la fiinţa intimă a lui Dumnezeu, la esenţa Lui.