Ies 19:21
Grăit-a Domnul către Moise: „Coboară-te! Atrage-i poporului luarea-aminte să nu dea buzna spre Domnul ca să vadă g: mulţi dintre ei vor cădea.
Ies 33
Poruncă pentru plecare. Cortul adunării. Rugăciunea lui Moise în dorinţa de a vedea slava Domnului.
1Şi a zis Domnul către Moise: „Du-te de aici, tu şi poporul tău pe care l-ai scos din ţara Egiptului şi suiţi-vă în ţara pentru care Eu M'am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, zicând: – Urmaşilor voştri le-o voi da!
2Eu îl voi trimite pe îngerul Meu înaintea feţei tale şi-i voi izgoni pe Canaaneeni, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Hevei şi pe Iebusei,
3şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu mă voi sui împreună cu tine a, fiindcă tu eşti popor îndărătnic şi s'ar putea să te nimicesc pe drum!“
4Auzind poporul acest cuvânt grozav, a plâns cu lacrimi, şi nimeni nu şi-a mai pus podoabele.
5Şi a zis Domnul către Moise: „Spune-le fiilor lui Israel: – Voi, popor îndărătnic, vedeţi să nu aduc Eu peste voi o altă bătaie şi să vă dau pierzării! Scoateţi acum de pe voi hainele voastre cele de slavă şi podoabele voastre, şi vă voi arăta ce-am să fac Eu cu voi“.
6Şi fiii lui Israel şi-au scos podoabele şi şi-au dezbrăcat hainele cele slăvite acolo, la muntele Horeb b.
7Iar Moise, luându-şi cortul, l-a întins afară din tabără, departe de ea, şi l-a numit cortul mărturiei c; şi a fost că tot cel care-L căuta d pe Domnul, venea la cort, în afara taberei.
8Şi când Moise mergea spre cortul cel din afara taberei, tot poporul se ridica'n picioare şi fiecare privea din uşa cortului său şi-l urmărea cu ochii pe Moise până ce el intra în cort.
9Iar după ce intra Moise în cort, stâlpul cel de nor se pogora şi stătea la intrarea cortului şi-i vorbea lui Moise.
10Şi'ntregul popor vedea stâlpul cel de nor stând la intrarea cortului, şi'ntregul popor se ridica'n picioare şi fiecare se'nchina din uşa cortului său.
11Domnul grăia cu Moise faţă către faţă e, aşa cum ar grăi cineva cu prietenul său. Apoi [Moise] se întorcea în tabără, dar tânărul său slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul.
12Şi a zis Moise către Domnul: „Iată, Tu îmi spui: – Du-l pe poporul acesta!, dar nu mi-ai arătat pe cine ai să trimiţi împreună cu mine, ci mi-ai spus: – Pe tine te ştiu mai mult decât pe toţi, şi har ai aflat tu la Mine.
13Aşadar, dac'am aflat eu har în ochii Tăi, arată-mi-Te mie pe Tine Însuţi, să Te văd eu lămurit f, ca să aflu eu har în ochii Tăi şi să cunosc că acest neam e poporul Tău“.
14Şi i-a zis [Domnulî: „Voi merge înaintea ta şi te voi odihni!“
15Zis-a Moise către Domnul: „Dacă nu vei merge Tu Însuţi cu noi, atunci pe mine să nu mă scoţi de aici;
16căci prin ce se va cunoaşte cu adevărat că eu şi poporul Tău am aflat har în ochii Tăi, dacă nu prin aceea că Tu vei merge împreună cu noi? Atunci eu şi poporul Tău vom fi cei mai slăviţi dintre toate neamurile de pe pământ“.
17Şi a zis Domnul către Moise: „Voi face şi ceea ce zici tu, pentru că tu ai aflat har în ochii Mei şi te cunosc pe tine mai mult decât pe toţi“.
18Şi [Moise] a zis: „Arată-mi slava Ta!“
19[Domnul] i-a zis: „Eu Îmi voi trece slava pe dinaintea ta, şi'n faţa ta voi rosti numele Meu: „Domnul“ g, şi-l voi milui pe cel de care-Mi va fi milă şi Mă voi îndura de cel ce-Mi este de'ndurare“.
20Şi a zis: „Faţa Mea însă nu vei putea s'o vezi; că nu va putea omul să-Mi vadă faţa şi să trăiască“.
21Şi iarăşi a zis Domnul: „Iată, e un loc aici la Mine; şezi pe stâncă
22şi când va trece slava Mea, Eu te voi pune în scobitura stâncii şi cu mâna Mea te voi acoperi până ce voi trece;
23iar când Îmi voi lua mâna de pe tine, tu Îmi vei vedea spatele; dar faţa Mea nu ţi se va arăta“.