Literal: „curăţeşte-i“ (oficiază, prin poruncă, actul purificărilor rituale).