Dată imprecisă; se crede că cea exactă a dispărut din vechile manuscrise ebraice.