Ies 17:07
Locul acela a fost numit Masa-şi-Meriba b, din pricina cârtelii fiilor lui Israel şi pentru că acolo-L ispitiseră ei pe Domnul, zicând: „Oare este Domnul în mijlocul nostru sau nu?“
Ps 80
PSALMUL 80
Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf despre teascurile de vin. a
1Bucuraţi-vă întru Dumnezeu, ajutorul nostru,
cu bucurie strigaţi-I Dumnezeului lui Iacob.
2Alegeţi un psalm şi aduceţi timpanul b,
dulcea psaltire cu alăută c.
3Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă,
în ziua cea vestită a sărbătorii noastre! d
4Fiindcă aceasta e poruncă pentru Israel
şi judecată a Dumnezeului lui Iacob;
5El a poruncit-o drept mărturie în Iosif
când a ieşit din ţara Egiptului;
acesta a auzit o limbă pe care n'o înţelegea. e
6El i-a luat povara din spinare;
mâinile lui robiseră la coşuri:
7„Întru necaz M'ai chemat şi te-am izbăvit;
auzitu-te-am din taina furtunii f,
te-am pus la'ncercare la Apa'Ncercării g.
8Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi grăi h,
cu tine, Israele, voi vrea să stau de vorbă i, de Mă vei auzi:
9Nu va fi un dumnezeu nou în mijlocul tău,
nici te vei închina la dumnezeu străin j;
10căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Cel ce te-am scos din ţara Egiptului.
Deschide-ţi mare gura, şi Eu o voi umple k.

11Dar poporul Meu nu Mi-a auzit glasul
şi Israel n'a căutat spre Mine.
12Şi i-am lăsat să umble după calea inimii lor,
şi au mers în căile lor.
13Dacă poporul Meu M'ar fi ascultat,
dacă Israel ar fi umblat în căile Mele,
14degrab i-aş fi umilit pe vrăjmaşii lor
şi mâna Mi-aş fi pus-o pe cei care-i asupreau“.

15Vrăjmaşii Domnului L-au minţit l,
dar va veni cândva şi vremea lor.
16Şi i-a hrănit din frunte de grâu
şi cu miere din stâncă i-a săturat.