O vadră: ceva peste 10 litri. În Textul Ebraic: „a zecea parte dintr'o efă“.