În Textul Ebraic: man-hu; cuvânt de origine necunoscută şi semnificaţie incertă, prin care se explică numele de „mană“ pe care Israeliţii l-au dat acestui fel de hrană (vezi v. 31).