Ies 15:02
Ajutor şi ocrotitor mi S'a făcut mie spre mântuire;
Acesta-i Dumnezeul meu,
pe El Îl voi preamări,
Dumnezeul părintelui meu,
pe El Îl voi înălţa.
Is 25
Cântare de mulţumire.
1
Doamne, Dumnezeul meu, pe Tine Te voi preamări,
numelui Tău îi voi cânta,
că Tu ai făcut lucruri minunate,
chiar şi sfatul dintru'nceput şi adevărat;
aşa să fie, Doamne!
2
Că Tu ai prefăcut cetăţi în ţărână,
chiar cetăţi anume întărite
aşa ca temeliile lor să dureze;
cetatea necredincioşilor în veac nu se va zidi.
3
De aceea Te va binecuvânta poporul cel sărac
şi cetăţile oamenilor năpăstuiţi Te vor binecuvânta.
4
Că ajutor Te-ai făcut în toată cetatea smerită
şi adăpost celor descurajaţi de lipsuri;
Tu îi vei scăpa de oameni răi;
adăpost Te-ai făcut celor însetaţi
şi dulce adiere oamenilor necăjiţi.
5
Te vom binecuvânta
ca nişte oameni cu inima săracă,
însetaţi în Sion
din pricina necredincioşilor pe mâna cărora ne-ai dat. a
6
Ospăţ va face Domnul Atotţiitorul
pentru toate neamurile;
pe muntele acesta vor bea veselie,
vin vor bea;
7
cu mir se vor unge în muntele acesta.
Pe toate acestea împarte-le neamurilor,
căci sfatul acesta-i mai presus de neamurile toate.
8
Moartea a biruit şi om a'nghiţit,
dar iarăşi a luat Dumnezeu toată lacrima
de pe toată faţa. b
Ocara poporului Său a luat-o
de pe tot pământul,
căci gura Domnului a grăit acestea.
9
Şi'n ziua aceea vor zice:
„Iată-L pe Dumnezeul nostru
în Care am nădăjduit,
şi El ne va mântui;
Acesta este Domnul,
noi L-am aşteptat,
noi ne-am bucurat
şi'ntru mântuirea noastră ne vom veseli“.
10
Odihnă va da Dumnezeu în muntele acesta,
iar ţara Moabului va fi călcată'n picioare,
aşa cum se calcă un pod sub căruţe.
11
El mâinile Şi le va întinde
întocmai cum îl încovoaie pe cineva spre a-l pierde
şi semeţia i-o va umili
pentru cele ce sub mâna lui s'au apăsat.
12
El va umili înălţimea zidului de scăpare:
pân'la pământ se va prăbuşi.