Imn devenit celebru şi intrat foarte de timpuriu în imnografia creştină. Având o triplă dimensiune – poetică, istorică şi profetică –, el cântă nu numai eliberarea Evreilor din robia egipteană şi trecerea lor prin Marea Roşie (vv. 4-12), ci şi drumul lor prin pustie spre Ţara Făgăduinţei (vv. 13-16) şi chiar regăsirea lor în templul din Ierusalim (vv. 17-18).