Textul Ebraic, foarte dificil, sugerează şi traducerea: (datorită norului) „noaptea era întuneric într'o parte şi lumină în cealaltă“ (Symahus).