„Îngerul lui Dumnezeu“ şi „stâlpul de nor“ sunt sinonime şi simbolizează prezenţa ocrotitoare a Domnului (Iahvé) asupra poporului israelit.