Textul Ebraic adaugă: „ca să poată merge şi ziua şi noaptea“, adaos pe care Septuaginta nu-l consideră necesar.