Literal: „în luna celor noi“. În Textul Ebraic: „în luna Abib“, ceea ce se traduce: „în luna spicului“. Pentru această explicaţie vezi 9, 32 şi nota. E prima lună a anului evreiesc, numită mai târziu Nisan.