Nimicitor: executor al pedepselor divine. Menţionat şi la 1 Co 10, 10.