Literal: „muscă câinească“. Termenul ebraic indică numele colectiv al unei specii de insecte dăunătoare, dar greu de identificat; foarte prolifică, specia implică şi ideea de viermuială. Vulgata traduce: omne genus muscarum = „tot felul de muşte“. „Tăunul“ e mai apropiat: insectă vătămătoare, prolifică şi agresivă.