Textual: „cel din [femeia] feniciană“. La începutul istoriei Evreilor, Fenicia şi Canaanul erau sinonime. Menţiune destinată să atragă atenţia că în neamul lui Israel s'a strecurat sânge străin.