Literal: „După zilele acelea multe“. Această determinare lipseşte dintr'o seamă de variante manuscrise.