Text fundamental pentru modul în care Dumnezeu Se defineşte pe Sine. Definiţia e concentrată în celebra tetragramă YHWH (care se poate citi IAHVÉ sau, mai rar, IEHOVA), al cărei nucleu e verbul „a fi“. Textul Ebraic are câteva variante de traduceri: „Eu sunt Cel ce sunt“ (misterul lui Dumnezeu Care refuză să-Şi dezvăluie numele); „Eu sunt ceea ce sunt“ (fiinţă prin ea însăşi); „Eu sunt fiindcă sunt“ (care conţine în sine propria-i cauzalitate) şi chiar „Eu sunt Cel ce voi fi“ (TOB) (Cel pe Care oamenii Îl vor percepe prin revelaţii succesive). Septuaginta preferă sensul „Eu sunt Cel ce este“ (Dumnezeu este existenţa în sine, singura realitate adevărată şi cauza unică a tuturor realităţilor); aşa traduce şi Biblia de Ierusalim, revendicându-şi aplicarea unei riguroase sintaxe ebraice.