Ies 03:08
M'am pogorât dar să-l scap din mâna Egiptenilor, să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într'un pământ roditor şi larg, în ţara unde curge lapte şi miere, în ţinutul Canaaneenilor, al Heteilor, al Amoreilor, al Ferezeilor, al Ghergheseilor, al Heveilor şi al Iebuseilor e.
Nm 13
CAPITOLUL 13
Iscoadele trimise în Canaan.
1Acolo a grăit Domnul cu Moise şi i-a zis:
2„Trimite oameni ca să iscodească pământul Canaaneenilor pe care-l voi da Eu fiilor lui Israel spre moştenire; vei trimite câte un bărbat din fiecare seminţie părintească, fiecare din ei fiind căpătenie'ntre ele“.
3Moise i-a trimis deci pe aceştia din pustiul Paran, după cuvântul Domnului; toţi aceştia erau căpetenii dintre fiii lui Israel.
4Iată acum şi numele lor: din seminţia lui Ruben: Şammua, fiul lui Zahur;
5din seminţia lui Simeon: Safat, fiul lui Hori;
6din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefone;
7din seminţia lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif;
8din seminţia lui Efraim: Osia, fiul lui Navi;
9din seminţia lui Veniamin: Palti, fiul lui Rafu;
10din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;
11din Manase, seminţia lui Iosif: Gadi, fiul lui Susi;
12din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;
13din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Mihael;
14din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;
15din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.
16Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Iar pe Osia, fiul lui Navi, Moise l-a numit Iosua a.
17Pe aceştia trimiţându-i Moise să iscodească pământul Canaanului, le-a zis: „Suiţi-vă prin pustia b aceasta, urcaţi-vă pe munte c
18şi cercetaţi ce pământ este, ce popor locuieşte în el: de este tare sau slab, numeros sau puţin numeros;
19cum este ţara pe care o locuieşte: bună sau rea, cum sunt oraşele în care trăieşte el: cu ziduri sau fără ziduri;
20cum este pământul: gras sau sterp, de sunt pe el copaci sau nu. Ţineţi-vă tari d şi luaţi din roadele pământului“. Era la vremea când încep a se coace strugurii.
21Şi suindu-se ei, au cercetat ţara, începând de la pustiul Ţin până la Rehob, care se deschide spre Hamat.
22Apoi, suindu-se prin pustie, au mers până la Hebron, unde trăiau Ahiman, Şeşai şi Talmai, urmaşii lui Enac e. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înaintea oraşului egiptean Ţoan.
23Apoi au venit până la valea Strugurelui, au cercetat-o şi au tăiat de acolo o viţă de vie cu un strugure pe ea şi-l duceau pe pârghia unei prăjini; de asemenea, au luat din rodii şi din smochine.
24Locul acela l-au numit ei Valea Eşcol f, de la strugurele pe care-l tăiaseră de acolo fiii lui Israel.
25Şi dacă au cercetat ei ţara, s'au întors după patruzeci de zile.
26Şi, mergând, au venit la Moise şi la Aaron şi la toată obştea fiilor lui Israel, la Cadeş, în pustia Paran. Şi au dat seamă'n faţa lor şi'n faţa'ntregii adunări, şi le-au arătat roadele pământului.
27Şi le-au povestit, zicând: „Am fost în ţara unde ne-aţi trimis, pământu'n care curge miere şi lapte, şi iată roadele lui.
28Numai că poporul care locuieşte în ea este curajos şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi pe urmaşii lui Enac i-am văzut acolo.
29În partea de miazăzi a ţării locuieşte Amalec; Heteii, Heveii, Iebuseii şi Amoreii locuiesc în munţi, iar Canaaneenii locuiesc pe lângă mare şi pe lângă râul Iordanului“.
30Caleb însă a liniştit poporul în faţa lui Moise, zicând: „Nu, ci să ne ridicăm şi să cuprindem [ţara], că-i vom putea birui!“
31Dar oamenii care fuseseră cu el au zis: „Să nu ne ridicăm, că nu vom putea noi să ne ridicăm împotriva acelui popor, fiindcă e mult mai tare decât noi“.
32Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l iscodiseră, zicând: „Pământul pe care l-am străbătut noi ca să-l iscodim este un pământ care-şi mănâncă locuitorii, iar oamenii pe care i-am văzut acolo sunt toţi nişte namile.
33Acolo am văzut noi uriaşi g; noi păream pe lângă ei ca nişte lăcuste, aşa păream noi în ochii lor“.