Textul Ebraic adaugă: „pentru că Manase era cel mai mare“. De asemenea, verbul sugerează nuanţa: „întinzându-şi într'adins mâinile“. Ca şi în relaţiile Cain-Abel, Ismael-Isaac, Esau-Iacob, nu dreptul natural (de întâi-născut) este acela care hotărăşte, ci dreptul divin, voinţa ascunsă a lui Dumnezeu. În cazul de faţă, tribul lui Efraim va juca un rol decisiv în evenimentele viitoare şi va constitui nucleul primului stat israelit.