Fc 48:10
Ochii lui Israel însă erau slăbiţi de bătrâneţe şi nu mai puteau să vadă. Şi [Iosif] i-a apropiat pe fiii săi de el, iar el i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.
1Rg 4
Lui Israel, înfrânt, i se răpeşte chivotul. Moartea lui Eli şi a fiilor săi.
1Şi a fost că'n zilele acelea s'au adunat Filistenii a să facă război împotriva lui Israel. Iar Israeliţii au ieşit să-i întâmpine şi şi-au aşezat tabăra la Eben-Ezer, în timp ce Filistenii îşi aveau tabăra la Afec.
2Filistenii s'au rânduit în luptă cu Israeliţii, iar bătălia s'a întors împotriva acestora; bărbaţii lui Israel s'au frânt în faţa Filistenilor: patru mii de oameni au căzut în acea bătălie pe câmpul de luptă.
3Atunci poporul a venit la tabără, iar bătrânii lui Israel au zis: „De ce oare a făcut Domnul aceasta, să ne frângem astăzi în faţa Filistenilor? Haideţi să luăm din Şilo chivotul Dumnezeului nostru, să meargă el între noi şi să ne mântuiască din mâna vrăjmaşilor noştri!“
4Iar poporul a trimis la Şilo şi au luat de acolo chivotul Domnului puterilor, Cel ce şade pe heruvimi b; iar cu chivotul erau amândoi fiii lui Eli: Ofni şi Finees c.
5Şi a fost că după ce a venit chivotul în tabără, tot Israelul a strigat cu glas mare; şi a răsunat pământul d.
6Iar Filistenii, auzind sunetul strigătului, au zis: „Ce e cu acest mare strigăt în tabăra Evreilor?“ Şi şi-au dat seama că în tabără venise chivotul Domnului.
7Şi s'au speriat Filistenii şi au zis: „Aceştia sunt dumnezeii care au venit la ei în tabără!
8Vai nouă, doamne! Scapă-ne acum, că aşa ceva nu ni s'a întâmplat niciodată! Vai nouă! Cine ne va scăpa din mâna acestor dumnezei puternici? Aceştia sunt dumnezeii care au lovit Egiptul cu tot felul de pedepse, chiar şi în pustie.
9Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă, o, Filistenilor, ca să nu le robiţi Evreilor aşa cum ne-au robit ei nouă; îmbărbătaţi-vă şi bateţi-vă cu ei!“
10Şi s'au bătut. Iar Israeliţii s'au frânt în faţa Filistenilor şi au fugit fiecare la cortul său; şi a fost acolo mare măcel: treizeci de mii de pedestraşi au căzut din Israel.
11Iar chivotul lui Dumnezeu a fost luat de către Filisteni; şi amândoi fiii lui Eli, adică Ofni şi Finees, au murit.
12Atunci un om din seminţia lui Veniamin a alergat de la locul bătăliei şi a ajuns în ziua aceea la Şilo; avea hainele sfâşiate şi ţărână pe cap e
13Şi a venit; şi, iată, Eli şedea pe scaunul său de la poartă, adulmecând drumul; căci inima îi era tare întristată din pricina chivotului lui Dumnezeu f. Iar omul a intrat în cetate să aducă veşti; şi toată cetatea a strigat cu mare glas.
14Iar Eli a auzit glasul strigătului şi a zis: „Ce e cu glasul acestui strigăt?“ Iar omul s'a grăbit şi a intrat şi i-a spus lui Eli.
15Eli avea atunci nouăzeci şi opt de ani; ochii i se întunecaseră şi nu vedea. A zis Eli către oamenii care şedeau pe lângă el: „Ce e cu glasul acestui strigăt?“
16(Atunci s'a grăbit omul şi a venit la Eli) şi a zis: „Eu sunt cel ce a venit din tabără, eu am fugit astăzi de pe câmpul de luptă“. Iar Eli i-a zis: „Ce s'a întâmplat, fiule?“
17Iar tânărul a răspuns şi a zis: „Israel a fugit din faţa Filistenilor şi mare măcel s'a făcut în popor; fiii tăi au murit amândoi, iar chivotul lui Dumnezeu a fost luat“.
18Şi a fost că atunci când i s'a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, el a căzut din scaun pe spate, ţinându-se de poartă; şi şi-a rupt spinarea şi a murit, că era om bătrân şi greu. El fusese judecător în Israel vreme de patruzeci de ani g.
19Iar nora lui, soţia lui Finees, era însărcinată şi aproape să nască; şi dacă a auzit că chivotul lui Dumnezeu fusese luat şi că socrul ei şi bărbatul ei au murit, a plâns şi a născut, că i-au venit durerile.
20Şi atunci, la ceasul ei, pe când trăgea să moară, i-au zis femeile care şedeau pe lângă ea: „Nu te teme, că ai născut un băiat!“ Dar ea n'a răspuns; inima ei n'a mai dat nici un semn.
21Iar pe băieţel l-au numit Icabod h, din pricina chivotului lui Dumnezeu şi a socrului şi a bărbatului ei.
22Şi au zis: „De vreme ce chivotul Domnului a fost luat, slava s'a dus din Israel“.