Fc 46:34
voi să răspundeţi: – Noi, robii tăi, din tinereţile noastre şi pân' acum suntem crescători de vite, ca şi părinţii noştri..., în felul acesta veţi putea să vă aşezaţi în ţinutul Goşen“. Căci Egiptenilor urâciune le este tot păstorul de oi f.
Fc 6
Eroii antediluvieni. Noe, singurul om drept. Vestirea potopului; corabia.
1Şi a fost că după ce au început oamenii a se înmulţi pe pământ şi li s'au născut fiice,
2fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au luat dintre ele soţii, care pe cine şi-a ales a.
3Dar Domnul Dumnezeu a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururea în oamenii aceştia, pentru că ei sunt numai trup; aşadar, zilele lor vor fi o sută douăzeci de ani!“
4În zilele acelea erau pe pământ uriaşi, şi chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi acestea le dăruiau fii: aceştia sunt uriaşii din vechime, oamenii cei vestiţi.
5Dar Domnul Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor s'a mărit pe pământ şi că toată închipuirea din gândul inimii lor era fără'ncetare numai spre rău.
6Şi S'a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ, şi S'a mâhnit întru inima Sa.
7Şi a zis Domnul: „Şterge-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om pân' la dobitoc şi de la târâtoare pân' la păsările cerului, căci Mă căiesc că le-am făcut“.
8Noe însă a aflat har în faţa Domnului Dumnezeu.
9Iată neamurile lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între cei din neamul său; Noe umbla cu Dumnezeu b.
10Iar lui Noe i s'au născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.
11Pământul însă se stricase în faţa lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicie c.
12Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ, şi iată, era stricat; căci tot trupul d îşi stricase calea sa pe pământ.
13Şi Domnul Dumnezeu a zis către Noe: „Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci din pricina lor s'a umplut pământul de silnicie; şi iată, Eu îi voi pierde, pe ei şi pământul.
14Ca urmare, tu fă-ţi o corabie de lemn din cel tare e. În corabie fă încăperi f, iar pe dinlăuntru şi pe dinafară smoleşte-o cu smoală.
15Şi iată cum să faci corabia: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi g, lăţimea ei de cincizeci de coţi, iar înălţimea de treizeci de coţi.
16Corăbiei să-i faci acoperiş pe care-l vei încheia la un cot deasupra h; iar uşa corăbiei să i-o faci într'o latură; şi vei face o punte jos, una în rândul doi şi alta în cel de al treilea i.
17Şi iată, Eu voi aduce asupra pământului potopul – apele –, ca să pierd de sub cer tot trupul care are'n el suflare de viaţă; şi tot ce este pe pământ va muri.
18Dar cu tine voi statornici legământul Meu: tu vei intra în corabie, tu şi'mpreună cu tine fiii tăi şi femeia ta şi femeile fiilor tăi.
19Şi din toate dobitoacele, din toate târâtoarele, din toate fiarele şi din tot trupul tu vei aduce'n corabie două câte două j, ca să le ţii în viaţă împreună cu tine; ele vor fi parte bărbătească şi parte femeiască.
20Din tot soiul de păsări zburătoare după fel şi din tot soiul de dobitoace după fel şi din tot soiul de târâtoare după fel, două câte două din toate să vină la tine, parte bărbătească şi parte femeiască, pentru ca'mpreună cu tine să le ţii în viaţă.
21Iar tu ia cu tine din toate bucatele ce se mănâncă şi fă-ţi acolo strânsură; ele vă vor fi vouă de mâncare, ţie şi lor“.
22Şi a făcut Noe totul după cum îi poruncise Domnul Dumnezeu; aşa a făcut.