În Textul Ebraic: El-Şaddai = Dumnezeu-Atotputernicul.