Din centrul muntos al Palestinei se „cobora“, într'adevăr, spre şesurile Nilului.