Ţafnat-Paneah: nume egiptean care poate însemna „A zis Dumnezeu: El e viu“ sau „omul care ştie tot“.