În Textul Ebraic: „de păcatele mele“ (greşalele împotriva lui Faraon); în Septuaginta: „de păcatul meu“ (acela de a-l fi dat uitării pe Iosif).