Un plural al abilităţii strategice, menit să-i atragă femeii solidarizarea rudelor şi subalternilor.