Fc 36:43
căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după aşezările lor în ţara pe care o aveau în stăpânire. Acesta-i Esau, părintele Edomiţilor.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-1Par-38