Lista provine din tradiţia sacerdotală. În realitate, Veniamin se născuse în Canaan (v. 16-18).