În Textul Ebraic: ... „un jertfelnic pe care l-a numit El-Elohé-Israel“ (denumire care s'ar traduce: „Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel“).