În Textul Ebraic: „cu o sută de kesite“. Kesita: monedă veche, cu valoare azi necunoscută.