Literal (aici şi în alte părţi): „Dac'am aflat har“ (favoare, generozitate, mărinimie).