Această ultimă menţiune nu se află în toate versiunile Septuagintei.