Israel (semnificaţii posibile): „Dumnezeu să Se arate puternic“ sau: „Cel ce se luptă cu Dumnezeu“ sau: „Dumnezeu Se luptă“. Finalul versetului cunoaşte câteva variante de traducere; cea de faţă a ţinut seama nu numai de autoritatea ediţiilor româneşti din 1688 şi 1914, ci şi de sensul pe care i-l acordă Sfântul Ioan Hrisostom.