Literal: „fraţii“, în înţelesul de rude, neamuri, oameni apropiaţi.