Apă vie: apă săltătoare, ţâşnind direct din pânza freatică.