El: singular generic (Ismael), în înţelesul „neamul său“.