Taberele celor rămaşi încă nomazi. Cuvântul original indică un loc de popas, în special pentru turme.