Fc 25:04
Iar fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Aceştia toţi au fost fiii Cheturei.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-1Par-32