Raguel şi Navdeel sunt menţionaţi numai în Septuaginta.