Sau: „Domnul Se va arăta“. În unul şi acelaşi verset: Dumnezeu-proniator şi Dumnezeu-teofanic.