Acelaşi verb înseamnă „a vedea“ şi „a se îngriji“, dublă semnificaţie care pregăteşte cei doi termeni ai versetului 14.