Înţelesul general al substantivului próvaton este „oaie“, dar, atunci când are o încărcătură simbolică (aşa ca în cazul de faţă), se traduce „miel“.